Carlo Walschots

Carlo Walschots studeerde Agrarische Bedrijfseconomie en Voorlichtingskunde aan de Universiteit van Wageningen en heeft een ruime ervaring in consultancy en bankwezen. Zijn carrière startte hij als consultant ‘Economie en Strategie’ in de agrarische sector. Tijdens zijn 11 jarig dienstverband bij Fortis/ABN AMRO, werkte hij als specialist kredietverlening en had een belangrijke rol in grote strategische projecten. Onder andere was hij projectleider van de heropbouw van de unit ‘Corporate Clients Zuid’ en stond hij aan de basis van het realiseren van succesvolle uitbouw van het relatienetwerk. Sinds 2012 is hij als zelfstandig consultant en ondernemer in een handelsbedrijf actief en wordt ook gevraagd voor lezingen en trainingen. Door deze combinatie van activiteiten houdt hij zijn kennis up-to-date op alle relevante niveaus.

Inhoudelijk vervulde Carlo als consultant een vooraanstaande rol voor ondernemers bij het verbeteren van het rendement, realisatie van turn-arround, verkrijgen van een passende financiering, bemiddeling/onderhandeling met partijen, advies bij totstandkoming van zakelijke overeenkomsten en bedrijfskundige optimalisaties/bedrijfseconomische analyses. 

Carlo wordt gedreven door de ambitie om mensen (en ondernemers in het bijzonder)  echt te helpen en complexe vraagstukken op pragmatische wijze te lossen met behulp van een scherpe analyse. Daarbij gaat hij gestructureerd en resultaatgericht te werk en is m persoonlijk zeer  betrokken. Waar nodig en gewenst kan hij ook gebruik maken van specialisten uit zijn netwerk zodat ook vakgebieden buiten zijn eigen expertise kunnen worden opgepakt. Carlo houdt dan het totaaloverzicht en zorgt ervoor dat plannen en deadlines worden gerealiseerd.