Diensten

Your Consultant begeleid en adviseert ondernemers op de volgende gebieden:

  • Realisatie van rendementsverbetering
  • Turn-arround management
  • Strategische klankbord ondernemer
  • Financieringsvraagstukken, zowel bancair als via andere kanalen
  • Realisatie van plannen en projecten (en zo nodig mede schrijven businessplan)
  • Mede opstellen en uitonderhandelen van zakelijke contracten
  • Bedrijfskundige en bedrijfseconomische analyses en optimalisaties

Bij deze dienstverlening is vertrouwelijkheid uiteraard vanzelfsprekend. Werkzaamheden worden verricht op basis van een vooraf afgestemd plan van aanpak. Ten aanzien van de vergoeding worden vooraf ook duidelijke afspraken  gemaakt over (uur)tarief en tussentijdse opleveringen (fasering). Ook kent Your Consultant enkele laagdrempelige standaard producten en is het mogelijk om voor € 50,- (ex BTW) per maand een ‘Vraagbaak abonnement’ af te nemen.